publikacje

Publikacje

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Ustawa Antykryzysowa

W ramach wsparcia przedsiębiorców dotkniętych ujemnymi skutkami gospodarczymi rozprzestrzeniania się COVID-19, ustawodawca przewidział szereg rozwiązań mających na celu zniwelowanie dotkliwych następstw epidemii, zawartych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („ustawie antykryzysowej”). Wśród mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców, związanych z działaniem na rzecz ochrony miejsc pracy, ustawodawca przewidział m.in. dofinansowanie przyznawane przez starostów do wynagrodzeń pracowników (po więcej informacji zapraszamy tutaj) oraz dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Szczegóły drugiego z rozwiązań zostały przedstawione poniżej.

Co obejmuje dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
Kto może ubiegać się o dofinansowanie z FGŚP?
Jakie są kryteria przyznania dofinansowania?
Jaki jest zakres dofinansowania? Czy przepisy stosuje się do wszystkich zatrudnionych?
Ile wynosi dofinansowanie w przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym?
Jakie są warunki obniżenia wymiaru czasu pracy i ile wynosi dofinansowanie?
Jak wygląda procedura ubiegania się o przyznanie dofinansowania? Jak się przygotować?
Z kim pracodawca zawiera porozumienie? Co powinna obejmować jego treść? Co dzieje się po zawarciu?
Jak wygląda procedura złożenia wniosku o dofinansowanie? Co obejmuje treść wniosku?
Jak wygląda postępowanie po złożeniu wniosku?
Przez jaki czas można pobierać dofinansowanie?
Czy możliwe jest pobieranie kilku rodzajów dofinansowań jednocześnie?
Wszystkie publikacje
07.05.2020
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców – Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej
22.04.2020
Zastrzyk gotówki dla mikroprzedsiębiorców - Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700