ue1

Projekt UE

Projekt UE

 

Kancelaria JASIŃSKI realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa poprzez zakup technologii iManage Work w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku usług prawniczych, w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest wdrożenie technologii iManage Work 10 Document Management Professional, złożonego oprogramowania do kompleksowego zarządzania komunikacją, informacją, plikami i dokumentami, dedykowanymi dla branży prawniczej. 

 

iManage Work 10 to pierwsza aplikacja do zarządzania dokumentami i pocztą e-mail zaprojektowana na podstawie opinii setek użytkowników profesjonalnych usług i wzbogacona o inteligentne funkcje oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, które zwiększają produktywność prawnika. Zastosowane innowacje technologiczne, funkcjonalności i narzędzia odpowiadają na charakterystyczne potrzeby kancelarii prawnych. Pozwalają zwiększyć produktywność użytkowników poprzez automatyzację procesu związanego z realizacją złożonych projektów prawnych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa podczas obrotu informacjami poufnymi. Technologia polega na implementacji zestawu innowacyjnych i wzajemnie powiązanych ze sobą narzędzi, kompatybilnych z systemem operacyjnym, a także oprogramowaniem zewnętrznym, dzięki czemu praca prawników odbywa się w jednym środowisku i pozwala na ograniczenie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zleceń. 


Kancelaria JASIŃSKI jako pierwszy podmiot z wyłącznie polskim kapitałem wdrożyła narzędzia z których znane są duże, zagraniczne, korporacje (mające swoje oddziały w Polsce). Z technologii iManage korzysta obecnie ok. 3.000 firm w Ameryce Północnej i Europie. 
 
Więcej informacji na stronie Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji 

 

Wartość projektu: 328 688,28 PLN

Wysokość dofinansowania: 279 385,04 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

 

 

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700