publikacje

Publikacje

Zwolnienie lub odroczenie płatności podatku od nieruchomości - Ustawa Antykryzysowa

2 minuty czytania

 

Wśród licznych mechanizmów pomocowych, które przewidziano w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawie antykryzysowej), znalazło się również zwolnienie z obowiązku płatności podatku od nieruchomości lub odroczenie jego terminu. Kto może zostać zwolniony z obowiązku i na jakich warunkach, przedstawiamy poniżej.

 

I. Zwolnienie z podatku od nieruchomości

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości może przysługiwać wybranym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (art. 15p ustawy antykryzysowej).

Decyzję o zwolnieniu przedsiębiorców z obowiązku płatności może podjąć Rada Gminy i wprowadzić je w drodze uchwały. Zwolnienie może dotyczyć podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i przysługiwać za część roku 2020.

 

II. Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości

 

Podobnie jak w przypadku zwolnienia z płatności podatku, z odroczenia terminu płatności mogą skorzystać wybrane grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (art. 15q ustawy antykryzysowej).

Również w tym przypadku o wprowadzeniu ułatwienia decyduje Rada Gminy w drodze uchwały. Przedłużenie terminów może dotyczyć rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., natomiast dniem, do którego płatność rat może zostać wydłużona jest 30 września 2020 r.

Co istotne, zarówno w przypadku zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości, jak i odroczenia terminu płatności rat podatku, ustawodawca nie wskazał żadnych dodatkowych kryteriów, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby móc skorzystać ze zwolnienia. Jedyną przesłanką jest zatem pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy w związku z ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych z powodu COVID-19. Pojęcie pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorcy ani wskaźnik, względem którego można by stwierdzić, iż omawiane pogorszenie nastąpiło, nie zostały wskazane bądź doprecyzowane w ustawie.

Wszystkie publikacje
07.05.2020
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców – Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej
22.04.2020
Zastrzyk gotówki dla mikroprzedsiębiorców - Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700