publikacje

Publikacje

Szczególne rozwiązania dotyczące zmian warunków zatrudnienia - Ustawa Antykryzysowa

6 minut czytania

 

W związku z aktualnym zawahaniem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa przedsiębiorcy mierzą się z trudnościami w wielu obszarach, również w sferze, w której występują jako pracodawcy. Odpowiadając na rodzące się wraz z eskalacją wydarzeń ryzyka, na które pracodawcy stają się narażeni, ustawodawca zawarł w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („ustawa antykryzysowa”) rozwiązania, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie zmian w zakresie dotychczas obowiązujących u pracodawcy warunków pracy. W zamyśle ustawodawcy, posłużenie się narzędziami, w które wyposażył pracodawców, ma ułatwić zachowanie ciągłości prowadzonych działalności, a co za tym idzie, pozwolić na utrzymanie miejsc pracy.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące możliwości ograniczenia przez pracodawcę długości odpoczynku dobowego i tygodniowego pracowników, wprowadzenia równoważnego czasu pracy oraz stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia, które to rozwiązania ustawodawca przewidział w art. 15zf ustawy antykryzysowej.

Jakie szczególne mechanizmy związane ze zmianą warunków zatrudnienia znalazły się w ustawie antykryzysowej?
Jakie kryteria musi spełniać pracodawca, aby skorzystać z rozwiązań ustawowych?
Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku – w jakim zakresie pracodawca może dokonać zmiany? Tryb zastosowania ograniczenia.
Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy – dopuszczalny zakres zmiany i tryb wprowadzenia
Stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników - dopuszczalny zakres zmiany i tryb wprowadzenia
Z kim pracodawca zawiera porozumienie? Co obejmuje jego treść? Co dzieje się po zawarciu?
Wszystkie publikacje
07.05.2020
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców – Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej
22.04.2020
Zastrzyk gotówki dla mikroprzedsiębiorców - Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700