publikacje

Publikacje

Odroczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Ustawa Antykryzysowa

1 minuta czytania

 

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawie antykryzysowej) przewidziano ułatwienie dla podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zgodnie z treścią art. 15j ustawy antykryzysowej opłaty roczne dotyczące użytkowania wieczystego za rok 2020 mogą zostać wniesione do dnia 30 czerwca 2020 r. Ponadto, ustawodawca upoważnił Radę Ministrów do wydania rozporządzenia, na podstawie którego podany termin będzie mógł zostać przedłużony na dalszy okres.

Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które czasowo zastępuje regulacja antykryzysowa, opłaty roczne wnosi się do dnia 31 marca każdego roku. W związku ze zbliżającym się w momencie ogłoszenia stanu epidemii terminem wnoszenia opłat, ustawodawca postanowił o jego przesunięciu, mając na celu zapobieżenie wzmożonemu napływowi interesantów do urzędów przyjmujących opłaty oraz chcących dopełnić formalności w związku z ich uiszczeniem. Użytkownicy wieczyści zyskali zatem możliwość dokonania opłaty nawet trzy miesiące później niż termin wskazany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie nie wiąże się to dla nich z poniesieniem jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Wszystkie publikacje
07.05.2020
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców – Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej
22.04.2020
Zastrzyk gotówki dla mikroprzedsiębiorców - Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700