publikacje

Publikacje

Dofinansowanie starostów do wynagrodzeń pracowników - Ustawa Antykryzysowa

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, znana również jako „ustawa antykryzysowa” lub „tarcza antykryzysowa”, wprowadza pakiet rozwiązań, które mają na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Przedsiębiorcy mogą być w szczególności zainteresowani przewidzianymi w ustawie formami bezpośredniego dofinansowania znaczących dla każdego przedsiębiorcy kosztów prowadzonej działalności gospodarczej czyli wynagrodzeń swoich pracowników i odprowadzanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Należy tutaj wskazać na art. 15g ustawy, który wprowadza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń swoich pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo pracowników, którym został obniżony wymiar czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Po więcej informacji w zakresie warunków udzielania tego dofinansowania zapraszamy tutaj

 

Inną formę dofinansowania przedsiębiorców reguluje art. 15zzb ustawy, który przewiduje możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie przyznaje starosta na wniosek przedsiębiorcy. Aby móc ubiegać się o taką formę dofinansowania, przedsiębiorca musi spełniać szereg kryteriów podmiotowo-przedmiotowych, w związku z czym ta forma wsparcia nie obejmie niestety wszystkich przedsiębiorców, którzy doświadczyli negatywnych następstw epidemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Poniżej przedstawiamy warunki, zasady i procedurę przyznawania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę na podstawie art. 15zzb ustawy antykryzysowej.

1. Jacy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne w oparciu o ustawę antykryzysową?
2. Jakie szczególne kryteria musi spełniać przedsiębiorca aby móc ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przez starostę na podstawie ustawy antykryzysowej?
3. Co jest przedmiotem dofinansowania udzielanego przez starostę na podstawie ustawy antykryzysowej?
4. Jaka jest wysokość świadczeń jakie przedsiębiorca może otrzymać w zakresie dofinansowania udzielanego przez starostę na podstawie ustawy antykryzysowej?
5. Na jaki okres przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w zakresie części kosztów wynagrodzeń swoich pracowników i odprowadzanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne?
6. W jakich terminach starosta wypłaca przedsiębiorcy świadczenia z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników i odprowadzanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie ustawy antykryzysowej?
7. Gdzie przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie i co powinien zawrzeć w jego treści?
8. Czy na przedsiębiorcę zostaną nałożone dodatkowe zobowiązania wobec pracowników, których koszty wynagrodzeń i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne zostały objęte dofinansowaniem?
9. Czy przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie od starosty jeżeli otrzymał już dofinansowanie wynagrodzeń swoich pracowników na podstawie innych form dofinansowania przewidzianych w ustawie antykryzysowej?
10. Wypłata świadczeń na rzecz przedsiębiorcy w ramach dofinansowania starosty w zakresie części kosztów wynagrodzeń pracowników i odprowadzanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne a pomoc publiczna.
Wszystkie publikacje
07.05.2020
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców – Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej
22.04.2020
Zastrzyk gotówki dla mikroprzedsiębiorców - Ustawa AntykryzysowaCzytaj więcej

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700