publikacje

Publikacje

PRS (1)

Zaufali nam - Polski Rejestr Statków

Polski Rejestr Statków S.A. jest niezależną organizacją klasyfikacyjną, prowadzącą działalność rzeczoznawczą w dziedzinie gospodarki morskiej, a obecnie również w wielu innych branżach: przemyśle hutniczym, budowlanym, samochodowym, odzieżowym i chemicznym, bankowości, szkolnictwie wyższym, służbie zdrowia, czy administracji państwowej. PRS świadczy usługi nadzoru okrętowego oraz przemysłowego, jak i prowadzi działalność certyfikacyjną oraz szkoleniową.

 

Powstały w 1936 roku jako towarzystwo klasyfikacyjne i działający obecnie w formie spółki akcyjnej o charakterze użyteczności publicznej, PRS od ponad 80 lat świadczy usługi klasyfikacyjne dla sektora gospodarki morskiej, a w ciągu ostatnich lat rozwinął swoją działalność również na inne rynki. Obecnie poza dokonywaniem nadzoru klasyfikacyjnego oraz konwencyjnego nad statkami morskimi, śródlądowymi i mniejszymi jednostkami, PRS prowadzi nadzory przemysłowe, oferując swoje usługi nadzorcze nad budową, remontami i eksploatacją różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Ponadto oferuje wykonywanie ekspertyz technicznych, analiz techniczno-finansowych oraz ocen stanu technicznego i niezawodności, jak również usługi doradztwa technicznego i inwestycyjnego – wszystko w ramach Pionu Nadzorów Przemysłowych, wyspecjalizowanej struktury PRS.
W ramach PRS działa również Pion Certyfikacji, od niemal 30 lat dokonujący certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji personelu spawalniczego stali, aluminium oraz innych metali, jak również oceny i certyfikacji wyrobów na zgodność z dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej. PRS oferuje aktualnie ponad 30 akredytowanych i notyfikowanych usług certyfikacyjnych na zgodność z międzynarodowymi i krajowymi normami i wymaganiami prawnymi. Polski Rejestr Statków jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS, skupiającego najbardziej renomowane organizacje klasyfikacyjne o światowej reputacji. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z IMO – Międzynarodową Organizacją Morską, wyspecjalizowaną organizacją działającą w ramach systemu ONZ.

 

Kancelaria rozpoczęła współpracę z Polskim Rejestrem Statków S.A. w marcu 2023 roku. Zespół w składzie Alicja Belgrau oraz Paulina Jezierska świadczy dla spółki kompleksową obsługę prawną, w szczególności w zakresie obsługi korporacyjnej, wsparcia w obszarze zawierania umów i porozumień handlowych oraz prowadzenia i reprezentowania PRS S.A. w sprawach sądowych oraz administracyjnych.

 

Cieszymy się z możliwości rozpoczęcia wspólnych działań i dziękujemy za okazane zaufanie.

Wszystkie aktualności

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700