publikacje

Publikacje

srn

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego w Stoczni Remontowej NAUTA

Stocznia Remontowa NAUTA zakończyła w dniu 28 października 2021 roku postępowanie restrukturyzacyjne, w ramach którego doszło do zawarcia układu z wierzycielami, a układ został prawomocnie zatwierdzony przez sąd. Za przyjętym przez wierzycieli układem opowiedziało się ponad 300 wierzycieli, którzy łącznie dysponowali sumą ponad 93% głosujących wierzytelności.


Kancelaria JASIŃSKI wspierała Spółkę w postępowaniu restrukturyzacyjnym trwającym od kwietnia 2020 roku. Radca prawny Marcin Deczkowski i adwokat Karolina Sikora odpowiedzialni byli za bieżące doradztwo i obsługę Spółki w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Ponadto, Zespół Kancelarii jest zaangażowany w proces pozyskania przez Spółkę pomocy publicznej w ramach programu Nowa Szansa. 


Projekt przeprowadzonej restrukturyzacji był kluczowy dla dalszego rozwoju Stoczni. Dzięki skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji, Spółka w sposób niezakłócony kontynuuje swoją działalność operacyjną. Gratulujemy Zarządowi oraz całemu zespołowi Stoczni Remontowej NAUTA zaangażowanemu w realizację projektu.

Wszystkie aktualności

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700