publikacje

Publikacje

Podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez GGI Dolne Miasto

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 listopada 2019 r. doszło do popisania umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym pomiędzy Miastem Gdańsk a reprezentowaną przez Kancelarię spółką GGI Dolne Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., która została stworzona przez konsorcjum złożone z Euro Styl S.A. i INOPA S.A. Podpisanie umowy jest zwieńczeniem rozpoczętego w 2016 r. przez Miasto Gdańsk postępowania o wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku". Kancelaria doradzała w tym procesie na każdym jego etapie, począwszy od założenia spółki będącej obecnie partnerem prywatnym, przez przygotowanie i złożenie oferty, negocjacje ostatecznego kształtu umowy aż po jej podpisanie.

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia szacowana jest na nie mniej niż 277 mln zł netto, w tym ok. 51 mln zł netto przeznaczonych zostanie pod realizację inwestycji publicznych, m.in.: nowe przedszkole, centrum aktywności lokalnej, nowoczesny kompleks sportowy, drogi i ciągi piesze, a także zagospodarowanie terenów zielonych pod nowe miejsce spotkań, odpoczynku i rekreacji. Inwestycje o charakterze komercyjnym powstaną na nieruchomościach, które Miasto Gdańsk sprzeda partnerowi prywatnemu jako swój wkład własny w przedsięwzięcie.

 

W ramach projektu, GGI Dolne Miasto zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje na terenie Dolnego Miasta inwestycje publiczne oraz komercyjne, stanowiące uzupełnienie działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Gdańsk. Na terenach objętych projektem, zgodnie z warunkami postępowania i w poszanowaniu wartości historycznych Dolnego Miasta, powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa, lokale usługowe i handlowe, a także tereny rekreacyjne i zielone. Dzięki renowacji i adaptacji, dawny blask odzyska też kilka zniszczonych i niewykorzystywanych obecnie budynków.

Wszystkie aktualności

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700