publikacje

Publikacje

VBH

Kancelaria JASIŃSKI wspierała grupę kapitałową VECTOR w utworzeniu nowej spółki dla marki „VECTOR BLUE HUB”

Grupa kapitałowa VECTOR wychodząc naprzeciw zapotrzebowania rynkowego na usługi projektowania i produkcji urządzeń elektronicznych, w 2018 roku zapoczątkowała markę „VECTOR BLUE HUB”. W związku z jej dynamicznym rozwojem, podjęto decyzję o jej wyodrębnieniu i przeniesieniu do dedykowanej do tej działalności spółki – VECTOR BLUE HUB S.A., w formie wniesienia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego oraz zakupu aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności. Projekt od strony formalnej zakończył się w dniu 31 marca 2022 r. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego VECTOR BLUE HUB S.A. przez sąd rejestrowy.

 

Zespół korporacyjny Kancelarii JASIŃSKI w składzie Katarzyna Bień i Marta Lipke, wspierany przez Łukasza Winkowskiego i Aleksandrę Wasik, świadczyli na rzecz VECTOR kompleksowe doradztwo prawne w zakresie utworzenia spółki VECTOR BLUE HUB S.A., wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa „VECTOR” sp. z o.o. związanej z marką „VECTOR BLUE HUB” i wniesienia jej aportem do VECTOR BLUE HUB S.A. Zespół korporacyjny wspierał Grupę kapitałową VECTOR na każdym etapie projektu, obejmującego m.in.: przygotowanie dokumentacji związanej z utworzeniem spółki, wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz jej wniesieniem aportem w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego VECTOR BLUE HUB S.A., przeniesieniem części zakładu pracy do nowego pracodawcy, cesją umów handlowych na rzecz VECTOR BLUE HUB S.A. oraz koordynacją przepięcia działalności operacyjnej związanej z marką „VECTOR BLUE HUB” z VECTOR sp. z o.o. na VECTOR BLUE HUB S.A. w obszarze aspektów prawnych.

 

Senior associate | radca prawny Katarzyna Bień wraz z zespołem korporacyjnym prowadzi obszar praktyki Kancelarii JASIŃSKI świadczący wsparcie prawne spółkom.

Kancelaria reprezentuje Klientów w transakcjach nabycia akcji lub udziałów w spółkach oraz wykonuje badania due diligence spółek. Przeprowadzamy procesy przekształcenia, łączenia i podziału spółek oraz doradzamy naszym Klientom w sprawach korporacyjnych, również w zakresie wydzielania i przenoszenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach transakcji sprzedaży lub wniesienia aportem w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Przygotowujemy dokumentację z zakresu corporate governance oraz obsługujemy posiedzenia organów spółek. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie zarządzania informacjami poufnymi i wykonywania obowiązków informacyjnych w spółkach publicznych.

 

Wszystkie aktualności

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700