publikacje

Publikacje

team (1)

Awanse i nowe talenty Kancelarii

Rozwój firmy nierozerwalnie wiąże się z rozwojem Zespołu. Dlatego niedawno do grona senior associate dołączyły Karolina Sikora i Aleksandra Wasik-Duray. Karolina i Ola na początku swoich karier związały się z Kancelarią JASIŃSKI i nieustannie rozwijały kompetencje w obszarach swoich specjalizacji, co skutkowało dołączeniem do grona radców prawnych. Obecnie realizują z sukcesem projekty i świadczą bieżącą pomoc prawną naszym wieloletnim partnerom biznesowym. Ciszymy się, że możemy w ten sposób docenić ich zaagażowanie i pasję.

 

Karolina, Ola - serdecznie Wam gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na ścieżce zawodowej!

 

Kancelaria JASIŃSKI nieustannie rośnie, przedstawiamy bliżej talenty, które w ostatnim czasie dołączyły do Zespołu!


Emilia Walentynowicz-Wysocka
- radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia bieżącej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą spółek prawa handlowego, opracowywaniem dokumentacji korporacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej, przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów handlowych, w tym umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi.

 

Alina Bajonczak - aplikantka radcowska II roku aplikacji prowadzonej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz korporacyjną obsługą spółek prawa handlowego, przygotowywaniem i opiniowaniem umów handlowych, w tym zawieranych z podmiotami zagranicznymi.

 

Paulina Jezierska - studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest członkinią Fundacji Court Watch, Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPiA UG oraz ELSA Gdańsk. W kancelarii zajmuje się wspomaganiem obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, zwłaszcza opiniowaniem umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów z podmiotami zagranicznymi, windykacją, przygotowywaniem pism procesowych oraz opinii prawnych na potrzeby komórek organizacyjnych spółek i ich klientów.

 

Kamil Winkler - student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W Kancelarii zajmuje się wsparciem radców prawnych i aplikantów radcowskich, głównie w zakresie raportów due diligence.

 

Amanda Grzybowska - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności w zakresie ich reprezentacji przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, w tym w sprawach gospodarczych, a także w zakresie przygotowania projektów umów prawa handlowego i dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy.

 

Aleksandra Kloczkowska - studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest członkinią ELSA Gdańsk oraz prezeską Międzywydziałowego Koła Ochrony Praw Człowieka. W Kancelarii zajmuje się wsparciem radców prawnych i aplikantów radcowskich, głównie w zakresie raportów due diligence.

 

Zofia Kowalczyk - absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W Kancelarii zajmuje się wspomaganiem radców prawnych w dziale procesowym. Dotychczasowe doświadczenie zdobyła w Kancelarii zajmującej się obsługą klientów indywidualnych w sprawach rodzinnych i spadkowych.

 

Wiktoria Wiśniewska – studentka II roku Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Gdańskim. W Kancelarii odpowiedzialna jest za wsparcie bieżącej pracy sekretariatu Kancelarii, w tym za obsługę korespondencji, prawidłowy obieg dokumentacji i spotkania z Klientami. Przygotowuje projekty pism, a także rozliczeń i dokumentów finansowych związanych z działalnością Kancelarii. Wspiera obsługę kadrową, jest odpowiedzialna za organizację spotkań wewnętrznych, a także dba o komfort i wdrożenie nowych członków Zespołu.


Emilia, Alina, Paulina, Kamil, Amanda, Ola, Zosia, Wiktoria - cieszymy się bardzo, że dołączyliście do Kancelarii JASIŃSKI!

Wszystkie aktualności

Zaufali nam

Budynek C200 Office

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

tel. +48 798 280 844

biuro@jasinski-kancelaria.pl

NIP: 584 245 22 25

REGON: 220143700