ZESPÓŁ
RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Małgorzata Antonowicz

radca prawny

+48 784 700 945

m.antonowicz@jasinski-kancelaria.pl

Radca prawny specjalizująca się w prawie spółek, a także w nieruchomościach i inwestycjach budowlanych. Związana z Kancelarią od 2014 roku. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała między innymi pracując w niemiecko- polskiej kancelarii Włodarczyk- Zimny w Bremen.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także szkołę prawa niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii. W latach 2013-2015 odbyła aplikację radcowską. W 2016 r. złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD 2818.

W Kancelarii jest odpowiedzialna za obsługę korporacyjną kluczowych klientów Kancelarii, a także realizację projektów z obszaru nieruchomości i bankowości.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

APLIKANCI

Katarzyna Bień

radca prawny

+48 664 785 880

k.bien@jasinski-kancelaria.pl

Katarzyna Bień jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 roku ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego zorganizowaną przez Uniwersytet w Tuluzie oraz Uniwersytet Gdański oraz uzyskała dyplom poświadczający znajomość języka francuskiego prawniczego na poziomie B2 wystawiony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu.

W okresie studiów była zaangażowana w działalność Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2016 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Była uczestniczką międzynarodowych szkół prawa i seminariów, m.in.: Democracy – Camp of Cologne (Kolonia 2014 r.), Student Forum Maastricht (Bruksela 2015 r.), Międzynarodowa Letnia  Szkoła Praw Człowieka (Stambuł 2015 r.), Letnia Szkoła Prawa Gospodarczego oraz Finansowego (Dublin 2016 r.), Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej (Tbilisi 2017 r.) oraz Zimowa Szkoła Prawa Umów (Gabala – Azerbejdżan 2018 r.).

Posiada certyfikat międzynarodowego egzaminu TOLES Advanced potwierdzający znajomość języka angielskiego prawniczego, który uzyskała w 2018 r.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej brała udział w zakładaniu, łączeniu i przekształcaniu polskich spółek prawa handlowego. Ponadto uczestniczyła w procesie konsolidacji rynku HVAC na zlecenie grupy Klima-Therm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz współpracowała z zespołem Kancelarii przy transakcji sprzedaży Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz transakcji sprzedaży parku biurowego „TENSOR” w Gdyni.

W Kancelarii jest odpowiedzialna za obsługę korporacyjną klientów Kancelarii, a także za realizację projektów z obszaru nieruchomości, inwestycji i bankowości.

Z kancelarią związana od 2017 r.

Posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim.

APLIKANCI

Róża Bilska

aplikant radcowski

 

r.bilska@jasinski-kancelaria.pl

Róża Bilska jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie studiów odbyła liczne praktyki i staże we wrocławskich kancelariach, dzięki którym zdobyła praktyczne doświadczenie. Zaangażowana była także w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz Stowarzyszenia Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. W 2016 r. zdobyła tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie drużynowym organizowanym przez Ernst & Young „Eye on Tax” z zakresu prawa podatkowego.

W 2018 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W lutym 2019 r. decyzją Okręgowej Izby Radców Prawnych otrzymała wyróżnienie za najlepsze wyniki w roku szkoleniowym 2018.

Z kancelarią związana od 2017 r.

Posługuje się językiem angielskim.

RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Marcin Deczkowski

radca prawny

+48 698 666 405

m.deczkowski@jasinski-kancelaria.pl

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w prawie morskim, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu stoczniowego i offshore, a także w obsłudze prawnej projektów nieruchomościowych i inwestycji budowlanych.

Posiada bogate doświadczenie procesowe związane z prowadzeniem spraw i sporów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji publicznej i samorządowej, a także Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. W zakresie spraw procesowych specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa użytkowania wieczystego i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2004 – 2007 odbył aplikację sądową. W dniu 19 września 2007 r. złożył egzamin sędziowski.  Od marca 2009 roku wykonywał zawód adwokata. W maju 2011 roku został wpisany na listę radców prawych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD 2046.

Związany z Kancelarią od czasu jej zawiązania. Odpowiada za obsługę prawną kluczowych klientów z branży stoczniowej i offshore.

Posługuje się językiem angielskim.

RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Kamila Deczkowska

radca prawny

+48 728 882 075

k.deczkowska@jasinski-kancelaria.pl

Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, w szczególności w sprawach gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi. W ramach pełnienia funkcji administratora danych osobowych nabyła szeroką wiedzę i praktykę w tematyce ochrony danych osobowych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005 – 2008 odbyła aplikację sądową. We wrześniu 2008 roku złożyła egzamin sędziowski. Od października 2008 roku do końca 2011 roku pracowała jako asystent sędziego w I Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, gdzie nabyła wiedzę praktyczną z zakresu postępowania sądowego cywilnego, w tym spraw o ochronę dóbr osobistych, błędów w sztuce lekarskiej, jak również innych pozostających we właściwości rzeczowej sądów okręgowych. W kwietniu 2012 roku została wpisana na listę radców prawych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD 2198.

Związana z Kancelarią od czasu jej zawiązania.  W ramach współpracy zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w szczególności w dziedzinie opracowywania umów, ochrony danych osobowych, jak również legislacji wewnętrznej tych podmiotów.

Posiada certyfikat międzynarodowego egzaminu TOLES Higher, który potwierdza znajomość języka angielskiego z zakresu prawa na poziomie zaawansowanym.

ADMINISTRACJA

Olga Gontarz Orłowska

kierownik sekretariatu

+48 798 280 844

o.gontarz@jasinski-kancelaria.pl

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku rozwijając umiejętności analityczne oraz pracy z dużymi bazami danych, ukończyła studia podyplomowe uzyskując tytuł analityka GIS.

W latach 2009-2014 zdobywała doświadczenie związane z zarządzaniem, administracją i obsługą klienta w jednej z trójmiejskich klinik medycznych – evi-MED Sp. z o.o. w Gdyni.

W latach 2014-2018 związana z największym serwisem regionalnym w Polsce zdobyła bogate doświadczenie i rozwinęła kompetencje zawodowe. Jako kierownik biura w Trojmiasto.pl Sp. z o.o. kierowała zespołem wspierającym pracę Zarządu i zespołu Redakcji będąc przy tym odpowiedzialna za organizowanie pracy biura, współpracę z zewnętrznym dostawcami, negocjacje umów. Pełniąc rolę managera projektów w dziale IT była zaangażowana w rozwój serwisów tematycznych pod kątem udogodnień dla użytkowników z dbałością o interesy biznesu, czytelników i prac programistycznych. Współpracowała z działem marketingu realizując zadania dotyczące obsługi social media, a także uczestnicząc w licznych akcjach przygotowanych dla czytelników portalu. Była zaangażowana w istotne dla firmy wydarzenia dedykowane klientom, pracowała przy organizacji konferencji oraz Gali „Skrzydła Trójmiasta”.

Posługuje się językiem angielskim.

RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Mateusz Jasiński

radca prawny

+48 500 148 619

m.jasinski@jasinski-kancelaria.pl

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w doradztwie prawnym w obszarze nieruchomości i inwestycji budowlanych, prawa finansowego, spółek prawa handlowego i przemysłu stoczniowego, a także w negocjacjach umów handlowych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005 – 2008 odbył aplikację sądową i w 2008 roku złożył z wyróżnieniem egzamin sędziowski. W 2009 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego.

Uczestniczył w szeregu transakcji sprzedaży i komercjalizacji nieruchomości, w tym w 2016 roku nadzorował obsługę prawną procesu sprzedaży budynku biurowego Opera Office w Gdańsku i procesu komercjalizacji budynku biurowego C200 w Gdańsku.

W latach 2015 – 2016 uczestniczył w procesie konsolidacji podmiotów z branży projektowania okrętowego, w tym prowadził szereg audytów prawnych spółek prawa handlowego.

W latach 2009 – 2013 nadzorował transakcje nabycia pakietów wierzytelności nieregularnych (NPL) od wiodących banków krajowych (w tym PKO BP S.A., Kredyt Bank S.A., Euro Bank S.A., Sygma Bank S.A. i Dominet Bank S.A.) o wartości przekraczającej 3 mld złotych, a także transakcje związane z emisją papierów wartościowych (akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych) i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym (BondSpot/GPW Catalyst).

W latach 2011 – 2012 brał udział  w procesie sądowym przed High Court of Justice w Londynie o zapłatę kwoty 61 mln PLN

Uczestniczył w szeregu postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Przed otwarciem Kancelarii był wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Rybszleger & Jasiński Sp.k., w której nadzorował obsługę prawną jednego z liderów branży windykacyjnej w Polsce BEST S.A. z siedzibą w Gdyni i BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni.

Posługuje się językiem angielskim.

RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Maciej Lidzbarski

radca prawny

+48 696 110 338

m.lidzbarski@jasinski-kancelaria.pl

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych i praw konsumenta, prawie bankowym, a także w obsłudze prawnej projektów nieruchomościowych.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym w obszarze prawa cywilnego i handlowego. Uczestniczył w wielu transakcjach na rynku nieruchomości i na rynku finansowym. Świadczył doradztwo prawne w zakresie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2006 – 2009 odbył aplikację radcowską. W 2009 r. złożył egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD 1922.

Odpowiada za obsługę prawną kluczowych klientów z branży nieruchomości i bankowości.

ADWOKACI

Karolina Sikora

adwokat

+48 606 573 177

k.sikora@jasinski-kancelaria.pl

Ukończyła studia prawnicze oraz studia podyplomowe w zakresie prawa pracy na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2015 roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

Związana z Kancelarią od 2015 roku.

Posługuje się językiem angielskim.

APLIKANCI

Aleksandra Wasik

aplikant radcowski

+48 665 837 765

a.wasik@jasinski-kancelaria.pl

Aleksandra Wasik jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów zdobywała doświadczenie, dzięki praktykom odbywanym w trójmiejskich kancelariach. Stypendystka Stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego przyznawanego dla najlepszych studentów. W 2018 r. rozpoczęła na Uniwersytecie Gdańskim studia podyplomowe z zakresu finansów małych i średnich przedsiębiorstw. W 2019 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Z Kancelarią związana od 2018 r.

Posługuje się językiem angielskim.

RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Łukasz Winkowski

radca prawny

+48 794 629 656

l.winkowski@jasinski-kancelaria.pl

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, przygotowywaniu i negocjowaniu umów prawa handlowego oraz prawie rynku kapitałowego.

W 2010 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2009 roku ukończył kurs Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowany przez Chicago-Kent College of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczył również w wymianie studenckiej na University of Sheffield. W latach 2010 – 2013 odbył aplikację radcowską. W 2014 r. złożył egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/2587. W 2016 ukończył studia podyplomowe „Podatki i doradztwo podatkowe”.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej brał udział w zakładaniu, łączeniu i przekształcaniu polskich spółek prawa handlowego. Uczestniczył również w tworzeniu i wsparciu prawnym spółek cypryjskich, słowackich oraz włoskich. Ponadto zajmował się prawnymi aspektami sekurytyzacji włoskiej. Tworzył i negocjował umowy inwestycyjne, w tym z podmiotami zagranicznymi. Odpowiadał za obsługę prawną wybranych emisji akcji oraz emisji obligacji w Grupie Kapitałowej BEST S.A. Brał udział w postępowaniach o uchylenie uchwał walnych zgromadzeń. Świadczył także doradztwo prawne w zakresie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz przygotowywania analiz prawnych związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych. Doradzał w kwestiach związanych z posiadaniem statusu spółki publicznej (m.in. raportowanie informacji poufnych, notyfikacja o transakcjach na papierach wartościowych, przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016).

Biegle posługuje się językiem angielskim.