Miło nam poinformować, że 1 października nasz zespół wzbogacił się o nowych członków – radcę prawnego Łukasza Winkowskiego oraz kierownik sekretariatu Olgę Gontarz Orłowską.

 

Łukasz Winkowski jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem, specjalizującym się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, przygotowywaniu i negocjowaniu umów prawa handlowego oraz prawie rynku kapitałowego.

W 2010 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2009 roku ukończył kurs Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowany przez Chicago-Kent College of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczył również w wymianie studenckiej na University of Sheffield. W latach 2010 – 2013 odbył aplikację radcowską. W 2014 r. złożył egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/2587. W 2016 ukończył studia podyplomowe „Podatki i doradztwo podatkowe”.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej brał udział w zakładaniu, łączeniu i przekształcaniu polskich spółek prawa handlowego. Uczestniczył również w tworzeniu i wsparciu prawnym spółek cypryjskich, słowackich oraz włoskich. Ponadto zajmował się prawnymi aspektami sekurytyzacji włoskiej. Tworzył i negocjował umowy inwestycyjne, w tym z podmiotami zagranicznymi. Odpowiadał za obsługę prawną wybranych emisji akcji oraz emisji obligacji w Grupie Kapitałowej BEST S.A. Brał udział w postępowaniach o uchylenie uchwał walnych zgromadzeń. Świadczył także doradztwo prawne w zakresie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz przygotowywania analiz prawnych związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych. Doradzał w kwestiach związanych z posiadaniem statusu spółki publicznej (m.in. raportowanie informacji poufnych, notyfikacja o transakcjach na papierach wartościowych, przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016).

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Olga Gontarz Orłowska jest absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe, pogłębiając umiejętności analityczne oraz pracy z dużymi bazami danych uzyskała tytuł analityka GIS.

W latach 2009-2014 zdobywała doświadczenie związane z zarządzaniem, administracją i obsługą klienta w jednej z trójmiejskich klinik medycznych – Poliklinice evi-MED w Gdyni.

W latach 2014-2018 związana z największym serwisem regionalnym w Polsce zdobyła bogate doświadczenie i kompetencje zawodowe. Jako kierownik biura w Trojmiasto.pl kierowała zespołem wspierającym pracę Zarządu i zespołu Redakcji będąc przy tym odpowiedzialna za organizowanie pracy biura, współpracę z zewnętrznym dostawcami, negocjacje umów. Pełniąc rolę menedżera projektów była zaangażowana w rozwój serwisów tematycznych pod kątem udogodnień dla użytkowników z dbałością o interesy biznesu, czytelników i prac programistycznych. Współpracowała z działem marketingu realizując zadania dotyczące obsługi social media, a także uczestnicząc w licznych akcjach przygotowanych dla czytelników portalu. Była zaangażowana w istotne dla firmy wydarzenia dedykowane klientom, pracowała przy organizacji Gali „Skrzydła Trójmiasta”.

Posługuje się językiem angielskim.