KARIERA

Do naszego zespołu poszukujemy osób, które posiadają ciekawe doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia naukowe. W procesie rekrutacji sprawdzamy nie tylko znajomość prawa, ale także umiejętność jego praktycznego zastosowania i odniesienia posiadanej wiedzy do realiów biznesowych. Najbardziej poszukiwane są osoby, które posiadają doświadczenie w obszarach specjalizacji kancelarii.

Jeśli spełniasz wyżej wymienione kryteria i starasz się o pracę wystarczy przesłać list motywacyjny oraz CV (oba dokumenty w języku polskim oraz obcym) na adres praca@jasinski-kancelaria.pl.

Oferujemy również możliwość odbycia praktyk przez studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji.

Wysłanie przez kandydata do pracy zgłoszenia (CV, listu motywacyjnego, życiorysu lub innej dołączonej dokumentacji) na adres mailowy praca@jasinski-kancelaria.pl stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez kandydata dobrowolnie we wszelkich postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora danych tj. Kancelarie Radcy Prawnego Mateusza Jasińskiego z siedzibą w Gdańsku. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na cele związane z prowadzeniem rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.